Transparentní účet

Název: NOVÉ HABŘÍ, O.S. | Číslo: 107-4927240227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
2. 11. 2018 - 15 000,00 CZK — / — / — NOVÉ HABŘÍ, Z.S. (115-4489210297/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
26. 10. 2018 10 000,00 CZK 7411110091 / — / — KLOUDA SVATOPLUK (240831815/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Klouda - Polyrez
19. 10. 2018 - 829,00 CZK 8815878 / 1178 / 102123001 PLATEBNÍ KARTY VISA CZK (19-5370210227/100)
20181019 PLATEBNÍ KARTY
0008815878 20 000000
E - DKP S.R.O. RICANY CZ 36 4125 01** **** *156 VISA 17.10.2018 829,0
12. 9. 2018 22 000,00 CZK 240966 / 308 / — OBEC VELKÉ POPOVICE (521201/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
7. 8. 2018 20 000,00 CZK 3992003 / — / — Nadace rozvoje občan (7273482/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
splátka NP 3992003