Transparentní účet

Název: Nový Impuls | Číslo: 115-5010530227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 10. 2018 - 170,00 CZK — / 898 / — (600216-1110769999/100)
POPLATEK ZA VYUŽÍVÁNÍ ELKB PO
31. 10. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 10. 2018 - 18,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
10. 10. 2018 - 138 908,00 CZK 10180866 / 308 / — (245598717/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
úhrada PRIA SYSTEM s.r.o. kampaň NI
5. 10. 2018 - 1 379,00 CZK 2018080760 / — / — TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM (35-4244100217/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
úhrada Nový Impuls - TIC pronájem sálu