Transparentní účet

Název: Nový Impuls | Číslo: 115-5010530227/0100
 1 - 2 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 3. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
28. 2. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
28. 2. 2018 - 5,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
19. 2. 2018 3 000,00 CZK — / — / — PATÍK ZDENĚK (43-4919060277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
PŘÍSPĚVEK 2017
31. 1. 2018 - 60,00 Kč — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU