Transparentní účet

Název: Nový Impuls | Číslo: 115-5010530227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 9. 2018 - 920,00 CZK 2018080752 / — / — TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM (35-4244100217/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
úhrada Nový Impuls - pronájem sálu TIC Zlín
14. 9. 2018 - 15 125,00 CZK 480288 / 308 / — OTROKOVICKÁ BESEDA, S.R.O. (27-0209750267/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
úhrada Nový Impuls - volební inzerce ON
11. 9. 2018 5 000,00 CZK 6107270741 / — / — Bukovjan Vlastimil (634982173/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Vlastimil Bukovjan
11. 9. 2018 - 6 733,65 CZK 102018 / — / — (111626743/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
úhrada Nový Impuls - tisková konference NI - presscentrum Miroslava Krumpolcová
11. 9. 2018 - 2 100,00 CZK 5215549001 / — / — INNOGY ENERGIE (66443322/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
úhrada záloh na energii NI pro Zlín - Osvoboditelů 485, Zlín