Transparentní účet

Název: Nový Impuls | Číslo: 115-5010530227/0100
 1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
30. 6. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 5. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 5. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
23. 5. 2018 6 000,00 CZK 1220518 / 8 / 785901 PŠENČÍKOVÁ EVA (27-0207300297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Psencikova Eva
30. 4. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU