1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 12. 2018 10,80 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 12. 2018 - 1,62 CZK — / — / — (0/100)
SRÁŽKOVÁ DAŇ Z ÚROKU
31. 12. 2017 7,86 Kč — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 12. 2017 - 1,18 Kč — / — / — (0/100)
SRÁŽKOVÁ DAŇ Z ÚROKU
4. 8. 2017 300,00 Kč — / — / — HORÁKOVÁ ANNA JUDR. (3593880237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
DOROTEA OBADALOVÁ ANDĚL 2X