1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 12. 2019 25,50 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 12. 2019 - 3,83 CZK — / — / — (0/100)
SRÁŽKOVÁ DAŇ Z ÚROKU
23. 12. 2019 500,00 CZK — / 308 / — Kněžínková Jana,Bc. (1148363013/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
23. 12. 2019 2 000,00 CZK — / — / — ZÁMEČNÍKOVÁ MARIE (223071885/600)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Pro Dorotku
19. 12. 2019 1 000,00 CZK — / — / — Karolína Szturc (1328364021/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY