Transparentní účet

Název: "OSN" - volební účet | Číslo: 115-7614890257/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
16. 7. 2018 - 20 000,00 CZK 102018 / — / — (800044001/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
4. 7. 2018 - 10 500,00 CZK 201801 / 8 / — (1681242359/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
OSN - Pflegrová P. - reklamní plocha
3. 7. 2018 50 000,00 CZK — / — / — OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ (115-3031490237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU