Transparentní účet

Název: "OSN" - volební účet | Číslo: 115-7614890257/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 10. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 10. 2018 - 84,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
24. 10. 2018 - 101 285,00 CZK 180103029 / — / — KLEINWÄCHTER HOLDING S.R.O. (101243781/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
24. 10. 2018 20 000,00 CZK — / — / — OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ (115-3031490237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
24. 10. 2018 - 782,00 CZK 7450000018 / — / — STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK (19-0000928781/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU