Transparentní účet

Název: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CVRČEK | Číslo: 107-8729300207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
4. 2. 2019 4 000,00 CZK 1 / — / — KOCOURKOVÁ ANDREA (43-6448510217/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
4. 2. 2019 - 3 843,00 CZK 6662001855 / — / — (21012-0007920571/710)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
4. 2. 2019 - 265,00 CZK 26578620 / — / — (7720-0077626511/710)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1. 1. 2019 - 12,00 CZK — / 898 / — (600213-0110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001150286220227
28. 12. 2018 500,00 CZK — / — / — KOCOUREK VÁCLAV (19-8557000207/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU