Transparentní účet

Název: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CVRČEK | Číslo: 107-8729300207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
1. 11. 2018 - 18,00 CZK — / 898 / — (600213-0110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001150286220227
30. 10. 2018 - 6 446,00 CZK 180231 / — / — (177488400/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
29. 10. 2018 - 5 000,00 CZK — / — / — (0/100)
VÝBĚR HOTOVOSTI
KOCOURKOVÁ ANDREA
29. 10. 2018 - 75,00 CZK — / 898 / — (600218-3110510000/100)
POPLATEK
25. 10. 2018 - 4 015,00 CZK 2657862000 / 3558 / 10000 (2010201091/710)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU