Transparentní účet

Název: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CVRČEK | Číslo: 107-8729300207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
17. 9. 2018 - 2 745,00 CZK — / — / — MATEŘSKÉ CENTRUM CVRČEK Z.S. (115-0286220227/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
17. 9. 2018 - 3 843,00 CZK 6662001855 / — / — (21012-0007920571/710)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
17. 9. 2018 - 1 647,00 CZK 26578620 / — / — (2010201091/710)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1. 9. 2018 - 12,00 CZK — / 898 / — (600213-0110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001150286220227
31. 8. 2018 - 3 843,00 CZK 6662001855 / — / — (21012-0007920571/710)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU