Transparentní účet

Název: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ GOLF SNAIL KLUB ÚHOLIČ | Číslo: 115-0927490287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 10. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 10. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
18. 10. 2018 - 10 000,00 CZK 17102018 / — / — NADAČNÍ FOND ÚSMĚV ANDĚLA (115-5604390217/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
dar NF
30. 9. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 9. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY