Transparentní účet

Název: OBEC BOROVNICE-TRANSPARENTNÍ ÚČET | Číslo: 115-6687290207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
6. 12. 2018 40 000,00 CZK 6122018 / 308 / — KOCIAN MILOSLAV-A+M (212652799/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Dar pro spolek Vetrak
30. 11. 2018 - 18,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
30. 11. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
19. 11. 2018 300,00 CZK — / — / — Cikánek Michal,Ing. (284365043/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
16. 11. 2018 2 000,00 CZK 2 / — / — MANN LUDĚK (205418275/600)
INT 15.11.18/18 24 38 0401032
Luděk Mann