Transparentní účet

Název: OBEC CHLUMÍN | Číslo: 6633300/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
3. 5. 2019 7 000,00 CZK 22 / 225 / — HOKESOVA LUDMILA (233436454/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
126095