Transparentní účet

Název: OBEC DOLNÍ KRUPÁ OKRES MLADÁ BOLESLAV | Číslo: 9124181/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
20. 4. 2018 13 457,79 CZK 237698 / 4146 / — FÚ pro Středoč.kraj (641-0077628111/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
20. 4. 2018 2 735,03 CZK 237698 / 4146 / — FÚ pro Středoč.kraj (1660-0077628111/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
20. 4. 2018 9 076,25 CZK 237698 / 4146 / — FÚ pro Středoč.kraj (1679-0077628111/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
20. 4. 2018 32 274,36 CZK 237698 / 4146 / — FÚ pro Středoč.kraj (2612-0077628111/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
20. 4. 2018 875,52 CZK 237698 / 4146 / — FÚ pro Středoč.kraj (4634-0077628111/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY