1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
22. 8. 2019 15 550,49 CZK 237698 / 4146 / — FÚ pro Středoč.kraj (1679-0077628111/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
22. 8. 2019 3 331,32 CZK 237698 / 4146 / — FÚ pro Středoč.kraj (1660-0077628111/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
22. 8. 2019 949,55 CZK 237698 / 4146 / — FÚ pro Středoč.kraj (4634-0077628111/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
22. 8. 2019 56 172,76 CZK 237698 / 4146 / — FÚ pro Středoč.kraj (2612-0077628111/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
19. 8. 2019 - 15 000,00 CZK 1900200038 / 308 / — OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZE (4729181/100)
PŘÍSPĚVEK NA ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ
Příspěvek na zajištění požární ochrany obce za rok 2019.