Transparentní účet

Název: OBEC DRNOVICE | Číslo: 115-6732360287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
28. 2. 2019 2,52 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
7. 2. 2019 6 650,00 CZK 9 / 308 / — DRNKA (9009090277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
finanč.příspěvek na opravu Kult.domu od členů spolku Drnka
31. 1. 2019 2,47 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 1. 2019 - 12,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
8. 1. 2019 3 000,00 CZK 46985450 / — / — KŘETINSKÝ MIROSLAV (422542731/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Křetinský Miroslav, Drnovice 471