Transparentní účet

Název: Obec Hartínkov | Číslo: 115-6712930297/0100
 1 - 2 - 3 - 4 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 10. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 10. 2018 - 36,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
18. 10. 2018 10 000,00 CZK 66949742 / — / — Ivan Doležal (1908680389/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
16. 10. 2018 5 000,00 CZK 276693 / 558 / — OBEC CHORNICE (5225591/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
5. 10. 2018 2 000,00 CZK 579505 / — / — OBEC HARTINKOV (31626591/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
MěÚ Jevíčko - příspěvek zvon