Transparentní účet

Název: Obec Horní Loděnice | Číslo: 29425811/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
24. 9. 2018 500 000,00 CZK 849499 / — / — Obec Horní Loděnice (94-0004017811/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
24. 9. 2018 43,00 CZK 1871002635 / 308 / 40272551 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, A. S. (27-4183950217/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
21. 9. 2018 72 428,24 CZK 849499 / 4146 / — FÚ pro Olomouc. kraj (641-0047623811/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
21. 9. 2018 4 200,14 CZK 849499 / 4146 / — FÚ pro Olomouc. kraj (1652-0047623811/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
21. 9. 2018 2 306,40 CZK 849499 / 4146 / — FÚ pro Olomouc. kraj (1660-0047623811/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY