Transparentní účet

Název: Obec Horní Loděnice | Číslo: 29425811/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
21. 2. 2019 - 1 500,00 CZK 9138 / — / 14819 (19-1801688399/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
20. 2. 2019 - 104,00 CZK 1919500389 / 308 / — (8787063/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
20. 2. 2019 - 12 106,00 CZK 19010318 / 308 / — TS BRUNTÁL S R O (27-2168500227/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
20. 2. 2019 - 329,73 CZK 2019600977 / 308 / — GORDIC SPOL.S R.O. (19-4645580207/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
20. 2. 2019 - 435,31 CZK 6148394799 / 308 / — PRVNÍ NOVINOVÁ SPOLEČNOST A.S. (19-3203440237/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU