Transparentní účet

Název: obec Jenštejn | Číslo: 115-8264590207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
11. 2. 2019 1 000,00 CZK — / — / — KOUBOVSKÝ PETR (2823460277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Jenštejn - dar na zvon - Koubovský
24. 1. 2019 5 500,00 CZK — / — / — Svaz c.k. vojenských (6989466001/5500)
Svaz c.k. vojenských
Od Svazu c. k. vojenských vysloužilců, z.s., dar na zvon v Jenštejně.
21. 1. 2019 500,00 CZK — / — / — Drmotová Kateřina (628638173/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
21. 1. 2019 5 000,00 CZK — / — / — Ing. Leoš Janík (1806137/5500)
Ing. Leoš Janík
Zvon pro Jenštejn - rod. Janíkova
16. 1. 2019 5 000,00 CZK 706008 / 308 / — PEKARSTVI MORAVEC, S (277418637/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY