Transparentní účet

Název: Obec Krnsko | Číslo: 3929181/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
20. 2. 2019 - 33 886,00 CZK 1901693 / 308 / — ALIS SPOL. S R.O. (78349421/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
20. 2. 2019 - 1 533,32 CZK 19330070 / 308 / — KONZULTA BRNO, A.S. (27-8609550287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
20. 2. 2019 - 687,00 CZK 2190101347 / 308 / — DIGI CZ S.R.O. (29990247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
20. 2. 2019 - 11 943,00 CZK 196016 / 308 / — (1770402/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
19. 2. 2019 - 28 304,83 CZK 8910288633 / 308 / — INNOGY ENERGIE (66443322/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU