Transparentní účet

Název: OBEC KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ - sbírka na sochu | Číslo: 115-3910340227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 8. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 8. 2018 - 12,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
21. 8. 2018 27 236,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
ŽILKOVÁ MARTINA
21. 8. 2018 - 29,00 CZK — / 898 / — (600218-3110460000/100)
POPLATEK-VKLAD NA PŘEPÁŽCE
20. 8. 2018 300,00 CZK 226 / — / — BUDÁK FRANTIŠEK (209260049/600)
INT 19.08.18/9 09 38 03917489