Transparentní účet

Název: OBEC LODĚNICE | Číslo: 115-6921810267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
17. 4. 2018 1 000,00 CZK 16042018 / — / — MARTÍNKOVÁ REGINA (820519684/600)
SB 16.04.18/20 24 07 03791817
9. 4. 2018 3 000,00 CZK — / — / — BRESTOVANSKÁ OXANA (27-4077810237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
9. 4. 2018 200,00 CZK — / — / — PATÁK KAREL (198348378/600)
INT 07.04.18/12 43 51 0378050
4. 4. 2018 1 000,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
MOULÍK JOSEF-VEŘEJNÁ SBÍRKA
3. 4. 2018 1 000,00 CZK — / — / — BAUEROVÁ VERONIKA (43-5458520297/100)
RODINA BAUEROVA Č.P. 309