Transparentní účet

Název: Obec Lysovice | Číslo: 115-5720710257/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 8. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
27. 8. 2018 1 000,00 CZK — / — / — TICHÝ ANTONÍN (107-9966630247/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
13. 8. 2018 - 119 681,20 CZK 31800849 / 308 / — (20001-0087535621/710)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Biologická léčba Michaela Grimová
7. 8. 2018 200,00 CZK — / — / — HANA LENKOVA (670100-2209323221/6210)
HANA LENKOVA
PODPORA MÍŠA
PLATBA
31. 7. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU