Transparentní účet

Název: Obec Lysovice | Číslo: 115-5720710257/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
11. 2. 2019 - 28 750,00 CZK 201900006 / 308 / — (4200450792/6800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Dodávka a montáž oken a dveří u RD č.p.102 Krásovi
6. 2. 2019 - 22 613,60 CZK 20190012 / 308 / — (2900434006/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Montáž komínové vložky u RD č.p. 102
31. 1. 2019 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 12. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 11. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU