Transparentní účet

Název: OBEC OKROUHLÁ | Číslo: 115-7198850247/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 5. 2018 1 000,00 CZK — / — / — Parolková Marie (414422123/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
18. 5. 2018 900,00 CZK — / — / — ZIVNA MARTA (3200892529/6800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
18. 5. 2018 1 000,00 CZK — / — / — HORAKOVA KATERINA (3200894209/6800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
18. 5. 2018 7 000,00 CZK 637254 / 308 / — OBEC OKROUHLÁ (15627631/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
18. 5. 2018 7 000,00 CZK 637254 / 308 / — OBEC OKROUHLÁ (15627631/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU