Transparentní účet

Název: OBEC ONŠOV-100.výročí Onšovanky | Číslo: 115-8686410237/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
15. 2. 2019 1 000,00 CZK 231711 / 308 / — Obec Dolní Kralovice (320043309/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
14. 2. 2019 5 000,00 CZK 2134900 / — / — OBEC ONŠOV (9028261/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
11. 2. 2019 2 000,00 CZK 61661759 / — / — Josef Vošický (324236319/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
8. 2. 2019 2 000,00 CZK 3652467 / — / — AUTOLAKOVNA-AUTOOP (216313647/600)
INT 08.02.19/5 25 11 04099145