Transparentní účet

Název: OBEC PÍŠŤ | Číslo: 27-3167660207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
11. 4. 2018 - 1 000,00 CZK 1810113 / 308 / — (1843589399/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
11. 4. 2018 - 1 420,00 CZK 20180071 / 308 / — (2600399309/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
11. 4. 2018 - 1 647,00 CZK 180100247 / 308 / — (2500416685/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
11. 4. 2018 - 35 453,00 CZK 18011 / 308 / — NOVÁK LUBOMÍR ING. - AVONA (125444801/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
11. 4. 2018 - 9 148,00 CZK 20180718 / 308 / — (108421851/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU