Transparentní účet

Název: OBEC PÍŠŤ | Číslo: 27-3167660207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 1. 2019 - 35,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-PAPÍR
31. 1. 2019 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 1. 2019 0,06 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 12. 2018 - 35,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-PAPÍR
31. 12. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU