Transparentní účet

Název: OBEC ROZTOKY U JILEMNICE | Číslo: 115-4752270247/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
5. 9. 2018 11 600,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
5. 9. 2018 - 29,00 CZK — / 898 / — (600218-3110460000/100)
POPLATEK-VKLAD NA PŘEPÁŽCE
15. 2. 2018 - 5 923,00 CZK — / — / — GINZL KAMIL (107-6063450217/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
15. 2. 2018 - 5 375,00 CZK — / — / — (166824608/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
15. 2. 2018 - 5 400,00 CZK — / — / — RAIM MICHAL (35-4004860217/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU