Transparentní účet

Název: Obec Sedlec | Číslo: 115-1706940277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 1. 2019 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 1. 2019 - 18,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
21. 1. 2019 10 000,00 CZK 509043 / 308 / — OBEC MEČEŘÍŽ (32228181/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
21. 1. 2019 300,00 CZK — / — / — Fritschová Petra,Ing (1170565033/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
7. 1. 2019 1 000,00 CZK — / — / — Petra Jiřinská (1293253021/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY