Transparentní účet

Název: Obec Sentice | Číslo: 6728641/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
20. 4. 2018 27 911,48 CZK 282545 / 4146 / — FÚ pro JMK Brno (641-0077628621/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
20. 4. 2018 5 672,47 CZK 282545 / 4146 / — FÚ pro JMK Brno (1660-0077628621/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
20. 4. 2018 18 824,17 CZK 282545 / 4146 / — FÚ pro JMK Brno (1679-0077628621/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
20. 4. 2018 66 937,05 CZK 282545 / 4146 / — FÚ pro JMK Brno (2612-0077628621/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
20. 4. 2018 1 081,74 CZK 282545 / 4146 / — FÚ pro JMK Brno (4634-0077628621/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY