1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
26. 2. 2020 - 6 207,00 CZK 282545 / — / — (705-0077628621/710)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
FÚ pro JMK - platba DPH 1/2020
26. 2. 2020 - 8 400,00 CZK 282545 / — / — SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ T (1200540217/100)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
SVaK Tišnovsko - příspěvek na r. 2020
26. 2. 2020 - 11 256,00 CZK 12 / — / — (207545809/600)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
Platba za těžbu dříví - Radek Holcner
24. 2. 2020 - 100,00 CZK 76 / — / — NĚMEC JIŘÍ (86-1427550217/100)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
vratka - za komunální odpad pro r. 2020 - Kč 400
21. 2. 2020 875,67 CZK 282545 / 4146 / — SFÚ Praha 7 (9814-0077620021/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Daň z hazardních her §7 odst. 4b z.č.187/2016 Sb.