Transparentní účet

Název: Obec Spomyšl | Číslo: 10224171/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
19. 9. 2018 - 3 634,00 CZK 2186320889 / 308 / 237191 STŘEDOČESKÉ VODÁRNY,A.S. (19-6728610247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
19. 9. 2018 - 2 314,00 CZK 2186320868 / 308 / 237191 STŘEDOČESKÉ VODÁRNY,A.S. (19-6728610247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
17. 9. 2018 - 242,00 CZK 211351418 / 308 / 237191 (2040810103/2600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
17. 9. 2018 - 354,00 CZK 548716543 / 308 / 6619614 (117292/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
14. 9. 2018 - 1 020,00 CZK 237191 / — / — (154930286/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU