Transparentní účet

Název: OBEC TISÁ OKRES ÚSTÍ NAD LABEM | Číslo: 3900207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 10. 2018 0,14 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
30. 9. 2018 0,14 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 8. 2018 0,41 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
16. 8. 2018 - 485 248,00 CZK 9121022271 / — / — ČEZ DISTRIBUCE, A.S. (9990207/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
14. 8. 2018 323 499,00 CZK 267082 / 308 / — ACER-C.S. SPOL.S R.O (100400167/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
TISA prelozka