Transparentní účet

Název: OBEC TUČAPY - TRANSPARENTNÍ ÚČET | Číslo: 115-4368240297/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
6. 9. 2018 22 690,00 CZK 253049 / 308 / — OBEC TUČAPY (4527301/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
6. 9. 2018 - 27 830,00 CZK 5462018 / 308 / — (7200002803/8040)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
6. 9. 2018 - 40 000,00 CZK 20180626 / 308 / — (2601083007/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
5. 9. 2018 20 000,00 CZK 18070 / 558 / — NADACE BOH.MARTINU (3756671/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Obec Tucapy
24. 8. 2018 - 26 366,00 CZK 174 / 308 / — (702368379/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU