Transparentní účet

Název: Obnova Remízku | Číslo: 115-5531290257/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
14. 1. 2019 5 000,00 CZK 45021112 / — / — DREVOSTROJ CKYNE,A.S (12365023/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
2. 11. 2018 - 52,00 CZK — / — / — (155215487/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
26. 10. 2018 - 550,00 CZK — / — / — (155215487/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
13. 4. 2018 - 10 000,00 CZK — / — / — (12365023/300)
VRATKA PŘÍSPĚVKU /OMYL/
11. 4. 2018 10 000,00 CZK 45021112 / — / — DREVOSTROJ CKYNE,A.S (12365023/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
sponzorstvi