Transparentní účet

Název: ODDÍL JUDO KETKOVICE Z.S. | Číslo: 115-4426710227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
14. 6. 2019 - 39,00 CZK 9312021 / 898 / 201023001 PLATEBNÍ KARTY EC/MC CZK (19-5370020247/100)
20190614 PLATEBNÍ KARTY
14. 6. 2019 - 10 000,00 CZK 9312021 / 1178 / 101113001 PLATEBNÍ KARTY EC/MC CZK (19-5370020247/100)
20190614 PLATEBNÍ KARTY
0009312021 18 080752
Air Bank 2301 Ivancice CZE 90 5168 93** **** *257 ECMC 12.06.2019 10.000,0
3. 6. 2019 70,00 CZK — / — / 4426710227 MOJE ODMĚNY (43-6964420277/100)
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 41.40%
31. 5. 2019 - 811,00 CZK 8031774534 / — / — (2064330104/2600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
31. 5. 2019 - 3 899,00 CZK 1762380 / — / — (2108316110/2700)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Judo Ketkovice z.s.