Transparentní účet

Název: OK GROUP a.s. | Číslo: 115-2536050267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
16. 4. 2018 300,00 CZK — / — / — Ing. Marieta Melichá (1046856036/5500)
Ing. Marieta Melichá
3. 4. 2018 300,00 CZK 7860044247 / — / — Vladimíra Kubišová (1001604038/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
TP
15. 3. 2018 300,00 CZK — / — / — Ing. Marieta Melichá (1046856036/5500)
Ing. Marieta Melichá
2. 3. 2018 1 000,00 CZK 7860044247 / — / — Vladimíra Kubišová (1001604038/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
1. 3. 2018 300,00 CZK 7860044247 / — / — Vladimíra Kubišová (1001604038/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
TP Paraple