Transparentní účet

Název: Ostravak | Číslo: 115-6659080237/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
14. 11. 2018 1 000,00 CZK — / — / — OSTRAVAK (115-7497490237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
storno platba
12. 11. 2018 - 397 946,00 CZK — / — / — OSTRAVAK (115-7497210207/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
12. 11. 2018 - 1 600 000,00 CZK — / — / — OSTRAVAK (115-5753170277/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
prostředky na služby
12. 11. 2018 - 100 000,00 CZK — / — / — OSTRAVAK (115-5753170277/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
12. 11. 2018 2 000,00 CZK 7007304931 / 8 / — Riger Břetislav,Ing. (874623073/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
RIGER 2018