Transparentní účet

Název: Ostravak | Číslo: 115-6659080237/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
22. 10. 2018 1 000,00 CZK 670917 / — / — Ing. Roman Goryczka (4012416001/5500)
Ing. Roman Goryczka
18. 10. 2018 1 000,00 CZK 6653080841 / — / — Ivana Šmidáková (1684745015/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
17. 10. 2018 - 300 000,00 CZK — / — / — OSTRAVAK (115-5753170277/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
15. 10. 2018 1 187,00 CZK 131162 / 558 / — ŠIMEK MAXMILIÁN (86-5229150237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
12. 10. 2018 2 000,00 CZK 7007304931 / 8 / — Riger Břetislav,Ing. (874623073/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
RIGER 2018