1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
14. 11. 2019 - 3 500,00 CZK — / — / — OSTRAVAK (115-5753170277/100)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
příspěvek magistrátu SMO na činnost klubu hnutí při zastupitelstvu SMO
14. 11. 2019 - 3 000,00 CZK — / — / — (196962411/300)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
vratka pro nedostatečnou identifikaci platby
14. 11. 2019 - 12 000,00 CZK — / — / — ŽITNÍK DANIEL (27-2487590207/100)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
vratka pro nedostatečnou identifikaci platby
14. 11. 2019 1 662,00 CZK 131162 / 558 / — ŠIMEK MAXMILIÁN (86-5229150237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
OSTRAVAK dar Simek - prispevek na provoz hnuti
12. 11. 2019 500,00 CZK 7007304931 / 8 / — Riger Břetislav,Ing. (874623073/800)
OSTRAVAK 2018
DAR NA PODPORU ČINNOSTI HNUTÍ