Transparentní účet

Název: Ostravak | Číslo: 115-6659080237/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 9. 2018 1 187,00 CZK 131162 / 558 / — ŠIMEK MAXMILIÁN (86-5229150237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
14. 9. 2018 1 000,00 CZK 6653080841 / — / — Ivana Šmidáková (1684745015/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
12. 9. 2018 2 000,00 CZK 7007304931 / 8 / — Riger Břetislav,Ing. (874623073/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
RIGER 2018
12. 9. 2018 3 000,00 CZK — / — / — MARIÁNEK MICHAL (159323936/600)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
dar
11. 9. 2018 60 000,00 CZK — / — / — Trojak Bohdan,Ing. (1067353083/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Dar od Bohdan Trojak