Transparentní účet

Název: Ostravak | Číslo: 115-7497210207/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
9. 10. 2018 73 000,00 CZK — / — / — OSTRAVAK (115-6659080237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
9. 10. 2018 - 83 000,00 CZK — / — / — (258787138/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
3. 10. 2018 200 000,00 CZK — / — / — OSTRAVAK (115-6659080237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
finanční prostředky na senátní kampaň
3. 10. 2018 90 000,00 CZK — / — / — OSTRAVAK (115-6659080237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
finanční prostředky na senátní kampaň
3. 10. 2018 - 280 000,00 CZK — / — / — (258787138/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
platba za senátní kampaň