Transparentní účet

Název: Pardubická filantropie, nadační fond | Číslo: 115-4682550277/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
23. 8. 2018 - 1 694,00 CZK 2018065 / — / — (2001325498/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Pardubická filantropie_domena
1. 7. 2018 - 49,00 CZK — / 898 / — (600213-0110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001154682550277
19. 6. 2018 - 10 000,00 CZK 9 / — / — (108772256/300)
ÚHRADA DO JINÉ BANKY
PODPORA AVON-POCHOD ZA ZDRAVÁ PRSA
1. 3. 2018 10 000,00 CZK 28479912 / 308 / — COMMIA s.r.o. (2105802236/2700)
COMMIA s.r.o.
DAR
4. 1. 2018 - 1 700,00 Kč 2017019 / — / — (2001325498/2010)
PROVOCATION_DOMENA
PARDUBICKÁ FILANTROPIE_DOMENA