Transparentní účet

Název: Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s. | Číslo: 115-4873590247/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
17. 9. 2018 - 2 469,00 CZK 480244 / 308 / — KOZUBEK MILOŠ (78-9199510227/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
12. 9. 2018 - 820,00 CZK 77700020 / 308 / — (2701434951/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
12. 9. 2018 - 1 800,00 CZK 10200101 / 308 / — (110901117/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
11. 9. 2018 - 1 000,00 CZK 2018100018 / 308 / — STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE-MĚS (78-9145760247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Pardubicko-perníkové srdce
10. 9. 2018 - 7 941,00 CZK 1402001806 / — / 285060 OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ (19-0000235061/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU