Transparentní účet

Název: PARKING CENTRUM A.S. | Číslo: 115-2423040257/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
24. 4. 2018 847,00 CZK 18074 / 308 / — CUP VITAL S.R.O. (72287493/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
24. 4. 2018 2 178,00 CZK 18071 / 308 / — STICZ s.r.o. (2111498218/2700)
STICZ s.r.o.
PARKING CENTRUM a.s.
parkovné FA 18071
24. 4. 2018 1 400,00 CZK 18091 / 308 / — REGION-TRAVEL,S.R.O. (127478116/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
24. 4. 2018 79,12 CZK 9678538500 / 1178 / 302000001 VISA - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK (19-5370190297/100)
20180424 PLATEBNÍ KARTY
24. 4. 2018 415,38 CZK 9683880901 / 1178 / 301000001 EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK (19-5370180267/100)
20180424 PLATEBNÍ KARTY