Transparentní účet

Název: PENS.IST Z.S. | Číslo: 115-6695220217/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
16. 5. 2018 2 000,00 CZK — / — / — BURŠÍK MARTIN (107-4939550257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU