Transparentní účet

Název: PKM Bike Team, z.s. | Číslo: 115-3544050237/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
5. 2. 2019 726,00 CZK 20190142 / — / — DOKOUPILOVA DANA (153289503/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
vratka
24. 1. 2019 10 000,00 CZK 635804 / 558 / — OBEC POLICE (8922851/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
24. 1. 2019 - 6 690,00 CZK 120190061 / — / — (153289503/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
PKM Bike Team
17. 1. 2019 - 11 471,00 CZK 21190020 / 308 / — SÝKORA SPORTSWEAR S.R.O. (43-4218230237/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Dresy PKM Bike Team
10. 12. 2018 - 11 011,00 CZK 180103943 / 308 / — (2291106102/8040)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
PKM Bike Team