Transparentní účet

Název: PLZEŇSKÝ SMYČCOVÝ ORCHESTR | Číslo: 115-1901260277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
19. 2. 2019 - 1 029,00 CZK 23221906 / — / 48159 OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ (19-0000235061/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
PSO
30. 1. 2019 - 10 200,00 CZK 10168 / — / — (2474998/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
nájem - PSO
19. 12. 2018 - 6 000,00 CZK 782018 / — / — (259186457/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
PSO - nájem Domu hudby
18. 12. 2018 39 369,00 CZK 2 / 308 / — MĚST KULT STŘEDISKO (3737331/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
4. 12. 2018 - 9 369,00 CZK 18527 / 308 / — (266490457/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Plzeňský smyčcový orchestr