Transparentní účet

Název: Pomáháme s PLUSEM | Číslo: 115-5057930287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
24. 4. 2018 5 000,00 CZK 9 / 308 / — KOTÁSEK PAVEL (43-9506480217/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Oslava narozenin p. Josefa Anovčína
24. 4. 2018 1 000,00 CZK — / — / — Přibyl Michal (2113459976/2700)
Přibyl Michal
Josef An
24. 4. 2018 2 000,00 CZK 5605162288 / — / — Kurz Ivo,PaedDr. (139702103/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Kurzovi Pomáháme s PLUSEM
24. 4. 2018 3 000,00 CZK 28042018 / 308 / — VÝLETOVÁ MARCELA (43-5817720267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Příspěvek Výletovi Rohatec
31. 3. 2018 - 195,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU