Transparentní účet

Název: POMÁHÁME, z.s. | Číslo: 115-3377880267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 9. 2018 20 000,00 CZK 46347534 / 558 / — TEPLÁRNY BRNO, A.S. (32606621/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
11. 9. 2018 - 8 668,00 CZK 111802383 / 308 / — (2111427639/2700)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
6. 9. 2018 - 363,00 CZK 5811086 / — / — (4060018307/6800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
31. 8. 2018 - 500,00 CZK 20180035 / — / — (1018165115/6100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
24. 8. 2018 - 3 654,00 CZK 80001034 / 308 / — VICTORIA - AG ART,SPOL. S R.O. (3655070257/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU