Transparentní účet

Název: POMÁHÁME, z.s. | Číslo: 115-3377880267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
19. 3. 2019 - 9 499,00 CZK 1000001219 / 308 / — FURCHOVÁ LUDMILA (6872310257/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1. 3. 2019 500,00 CZK — / — / — Štěpánek, Zdeněk (2000959560/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
1. 2. 2019 500,00 CZK — / — / — Štěpánek, Zdeněk (2000959560/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
8. 1. 2019 10 000,00 CZK 12018 / — / — Porsche Inter Auto C (5020015843/5500)
PORSCHE INTER AUTO CZ, SPOL. S
POMAHAME. Z.S.
/INV/12018 28.12.2018 VS12018
2. 1. 2019 500,00 CZK — / — / — Štěpánek, Zdeněk (2000959560/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY