Transparentní účet

Název: POMÁHÁME, z.s. | Číslo: 115-3377880267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
8. 1. 2019 10 000,00 CZK 12018 / — / — Porsche Inter Auto C (5020015843/5500)
PORSCHE INTER AUTO CZ, SPOL. S
POMAHAME. Z.S.
/INV/12018 28.12.2018 VS12018
2. 1. 2019 500,00 CZK — / — / — Štěpánek, Zdeněk (2000959560/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
27. 12. 2018 2 000,00 CZK — / — / — HLAVÍNOVÁ JANA (43-5196270207/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
:)
21. 12. 2018 200,00 CZK — / — / — DOJČAROVÁ EVA (86-4593730217/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Denisuv sen - kavarna
21. 12. 2018 1 500,00 CZK — / — / — URBÁNKOVÁ ANDREA (35-6338430267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU