Transparentní účet

Název: Přemek - spolek na podporu dětí se SMA | Číslo: 115-7270120207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
11. 9. 2018 - 2 500,00 CZK 86 / — / — (208178270/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
11. 9. 2018 - 4 800,00 CZK 180100035 / 308 / — (2300281886/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
10. 9. 2018 1 000,00 CZK — / — / — Rücker Robin (2486397173/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
20. 8. 2018 2 000,00 CZK 7151235454 / — / — Mludek Ivo,Mgr. (1315667023/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Andrea Mludková, Opava - pro Přemečka
13. 8. 2018 2 000,00 CZK 26579367 / 125 / — SK SLEZAN SKRIPOV (239505844/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
705069