Transparentní účet

Název: PRENATÁLNÍ HOSPIC DÍTĚ V SRDCI, Z.S. | Číslo: 115-8885460237/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
22. 5. 2019 300,00 CZK — / — / — MARIE SCHUBERTOVA (670100-2212241999/6210)
MARIE SCHUBERTOVA
KLÁŠTER DOMINIKÁNŮ OLOMOUC
PŘÍSPĚVEK NA BUDOVANÉ HROBOVÉ MÍSTO PRO DĚTI. SCHUBERTOVÁ MARIE
16. 5. 2019 100,00 CZK — / — / — PAVEL MERENDA (670100-2202148336/6210)
PAVEL MERENDA
HNUTÍ PRO ŽIVOT
BŮH VÁM ŽEHNEJ.
13. 5. 2019 500,00 CZK 606883341 / — / — Koznarova J (277649988/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
6. 5. 2019 5 000,00 CZK 777774699 / 308 / 28645103 GYNEKOLOGIE A DĚT. G (3344290359/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
prosím o potvrzení do účetnictví