Transparentní účet

Název: PřesHranice, z.s. | Číslo: 115-0277280287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 1. 2019 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
14. 1. 2019 - 6 548,00 CZK 3601043424 / — / — (700135002/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
14. 1. 2019 - 3 072,00 CZK 4000093435 / — / — (1111222233/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
8. 1. 2019 500,00 CZK 1010 / — / — Kolář, Pavel (2800290930/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
8. 1. 2019 1 111,00 CZK 1010 / — / — Bulant, Vladislav (2900388484/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
sbírka pro Zakarpatskou Ukrajinu