Transparentní účet

Název: PřesHranice, z.s. | Číslo: 115-0277280287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 8. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
10. 8. 2018 10 000,00 CZK 101 / — / — STOLARIK VLADIMÍR (8794460207/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
STOLARIK VLADIMÍR st.
31. 7. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 6. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
18. 6. 2018 - 9 665,00 CZK 1800000022 / — / — HOŠŤÁLEK LUKÁŠ (43-5203380237/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Sanitka VW Servis