Transparentní účet

Název: PŘÍBĚHY ZÍTŘKA, z.s. | Číslo: 115-5010200287/0100
 1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 1. 2019 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
2. 1. 2019 - 7 617,00 CZK 30180388 / — / — (915209603/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
31. 12. 2018 1 500,00 CZK — / — / — PŘÍBĚHY ZÍTŘKA, Z.S. (115-5009900227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
31. 12. 2018 - 12,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
6. 12. 2018 1 500,00 CZK — / — / — PŘÍBĚHY ZÍTŘKA, Z.S. (115-5009900227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
VS