Transparentní účet

Název: PŘÍBĚHY ZÍTŘKA, z.s. | Číslo: 115-5010200287/0100
 1 - 2 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 8. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
8. 8. 2018 3 500,00 CZK — / — / — PŘÍBĚHY ZÍTŘKA, Z.S. (115-5009900227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
30. 6. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
18. 6. 2018 - 2 044,00 CZK 20509355 / — / — (6218-0010457493/6200)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
28. 2. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY