Transparentní účet

Název: PŘÍBĚHY ZÍTŘKA, z.s. | Číslo: 115-5010200287/0100
 1 - 2 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
28. 2. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
2. 2. 2018 - 2 500,00 Kč 1803 / — / — (2500405636/2010)
HANDIPET RESCUE
31. 12. 2017 - 17,00 Kč — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
19. 12. 2017 - 427,00 Kč 1002151217 / — / — (2105615190/2700)
BASKETAKJAKUBPARDDOPLATEK
DOPLATEK
15. 12. 2017 - 1 298,00 Kč 1002151217 / — / — PABIŠTA ONDŘEJ (437652680277/100)
BASKETAKJAKUBPARDUBICESPORTODE