Transparentní účet

Název: Pro Kyjov, z.s. | Číslo: 115-7534510277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 4. 2019 500,00 CZK — / — / — PETR VALIHRACH (670100-2207765923/6210)
PETR VALIHRACH
PRO KYJOV_ Z.S.
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
16. 4. 2019 500,00 CZK — / — / — Lungová, Barbora (2300360154/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
příspěvek zastupitele
8. 4. 2019 - 2 040,00 CZK 20190033 / — / — (2600206167/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Marketingové služby
3. 4. 2019 169,00 CZK — / — / 7534510277 MOJE ODMĚNY (43-6964420277/100)
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 100.00%
1. 4. 2019 500,00 CZK — / — / — LUKAS FRIDRICH (670100-2209154456/6210)
LUKAS FRIDRICH
SDRUŽENÍ PRO KYJOV
CLENSKY PRISPEVEK