Transparentní účet

Název: Pro Kyjov, z.s. | Číslo: 115-7534510277/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
13. 6. 2018 500,00 CZK — / — / — PETR VALA (670100-2201680611/6210)
PETR VALA
PRO KYJOV
PRO KYJOV
13. 6. 2018 5 000,00 CZK — / — / — Marek Čmelík (1017686082/6100)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
MČm čl.př.
13. 6. 2018 500,00 CZK — / — / — LUKAS FRIDRICH (670100-2209154456/6210)
LUKAS FRIDRICH
SDRUŽENÍ PRO KYJOV
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK LUKÁŠ FRIDRICH
13. 6. 2018 500,00 CZK — / — / — Alena Truschingerová (1537649015/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
13. 6. 2018 500,00 CZK 6011991 / — / — CAHLÍK JAN (43-7905330217/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
prispevek Honza