Transparentní účet

Název: Pro Kyjov, z.s. | Číslo: 115-7534510277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
16. 10. 2018 - 311,00 CZK 10076314 / — / — (2900087075/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
11. 10. 2018 - 15 730,00 CZK 20091504 / 8 / — (216287880/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
10. 10. 2018 1 000,00 CZK — / — / — KOUŘIL ROMAN (107-8392350267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
10. 10. 2018 1 000,00 CZK — / — / — PETR VALA (670100-2201680611/6210)
PETR VALA
PRO KYJOV
PRO KYJOV DAR
10. 10. 2018 500,00 CZK — / — / — VYLETA VOJTECH (241478515/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY