Transparentní účet

Název: Pro Kyjov, z.s. | Číslo: 115-7534510277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
20. 2. 2019 500,00 CZK — / — / — Čmelík Marek (341224133/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Marek Čmelík
20. 2. 2019 500,00 CZK — / — / — PETR VALIHRACH (670100-2207765923/6210)
PETR VALIHRACH
PRO KYJOV_ Z.S.
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
18. 2. 2019 - 2 040,00 CZK 20190012 / — / — (2600206167/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Marketingové služby
18. 2. 2019 500,00 CZK — / — / — Lungová, Barbora (2300360154/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
příspěvek zastupitele
5. 2. 2019 169,00 CZK — / — / 7534510277 MOJE ODMĚNY (43-6964420277/100)
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 100.00%