Transparentní účet

Název: PRO TURNOV OTEVŘENÝ Z.S. | Číslo: 115-6883640227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
19. 10. 2018 - 5 800,00 CZK 201837 / — / — (1106041059/3030)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
19. 10. 2018 - 1 897,00 CZK 181602 / — / — (196681062/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
19. 10. 2018 - 6 505,00 CZK 181523 / — / — (196681062/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
19. 10. 2018 4 000,00 CZK 2018 / — / — MIKULA JIŘÍ (107-5895240277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
19. 10. 2018 - 11 413,33 CZK 180100315 / — / — KZ - SERVICES S.R.O. (115-7209030237/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU