Transparentní účet

Název: PRO Zdraví a Sport | Číslo: 115-7812960287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 5. 2019 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 5. 2019 - 0,27 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
31. 5. 2019 - 18,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
23. 5. 2019 - 20 000,00 CZK — / — / — PRO ZDRAVÍ A SPORT (115-8748810237/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
21. 5. 2019 20 000,00 CZK — / — / — Tran Van Sang (2053528123/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY