Transparentní účet

Název: PRO Zdraví a Sport | Číslo: 115-8748780277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
30. 4. 2019 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 4. 2019 - 30,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
15. 4. 2019 - 24 000,00 CZK — / — / — (2201208077/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
11. 4. 2019 50 000,00 CZK — / — / — PRO ZDRAVÍ A SPORT (115-7812960287/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
11. 4. 2019 - 44 555,00 CZK 1206600117 / 308 / — JPB SYLVA SPOL. S R.O. (115-0890470257/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU