1 - 2 - 3 - 4 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
30. 6. 2019 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 5. 2019 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 5. 2019 - 12,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
24. 5. 2019 - 18 152,00 CZK 1911233 / 308 / — (216942320/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
23. 5. 2019 20 000,00 CZK — / — / — PRO ZDRAVÍ A SPORT (115-7812960287/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU