Transparentní účet

Název: PRO Zdraví a Sport | Číslo: 115-7824350267/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
12. 9. 2018 10 000,00 CZK — / — / — PRO ZDRAVÍ A SPORT (115-7824810227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
12. 9. 2018 - 5 857,60 CZK 9900010 / 308 / — DOPRAVNÍ PODNIK MĚST CHOMUTOVA (2112500287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
12. 9. 2018 - 1 400,00 CZK 132018 / 308 / — LIŠKA MILAN (107-3730200227/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU