Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
16. 3. 2020 1 000,00 CZK 480610 / 8 / — LANC JOSEF (115-3566710267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU